Project Title           :  The Knots of Ancient Origin in Aydin.  
Project  Summary   :  We aim to make the first connection to unknown remains set at the foot of Mount Madran Baba and to tell our local community  members about 3 lesser-known ancient sites in the city of Aydin: Mysterious Rocky Hills Latmos, Remains of Ancient Gerga and Remains of Carian town, Orthosia. This ancient world is the link to historical geography’s forgotten past.  
www.project summary

AYDIN

Aydin is the city where you will find the warm welcome of local people while a hot weather of Mediterranean climate will accompany you. Famous Greek historian Herodotus said for this city: “It is the most wonderful place under the sky with the best climate on earth to live.” Famous Turkish traveler and explorer Evliya Chelebi has praised Aydin by saying: “It is the place where pure olive oil flows from its mountains and honey from its plains.” As you can see, Aydin has always attracted people by its unique location, warm climate, beautiful coastlines, delicious olive oil dishes and folk dances.

Coming close to the heart of the matter, Aydin is truly an open-air space of history and it   attracts  thousands of tourists with its clear water beaches and charming  warm climate as well. You will feel the breath of every single civilization in this modest city where many civilizations have existed since ancient times. Look who we had here: Lydians, Persians, Alexander the Great, the Kingdom of Pergamon, Rome, the Byzantine Empire, Anatolian Seljuks, Aydinogullari Principality, Ottomans and so on…

Under these circumstances, it is natural for Aydin to have world-renowned ancient cities such as Aphrodisias, Alabanda, Alinda, the Temple of Apollo, Miletus, Nysa, Priene, Tralleis, and Magnesia. But this time, we won’t handle super popular sites. On the contrary,  we aimed at unpopular, less-known or unknown at all in this unique ancient city of Aydin where Western Civilization meets Eastern Civilization. In this project we have 3 ancient ruins and 1 rock painting to pursue.   

1. So much so that, the name of one of the remain has not been registered in historic places checklist. This unknown ancient ruin is waiting to be unraveled in the farthest corner of Aydin at the foot of Mount Madran Baba. We have given a temporary name, Mount Madran Baba Ruins ( MMBR ) because of its location.  

2. GERGA is less-known place to worship  which is located in the Chine District nearby Deliktash surroundings. It dates back to the Archaic period. There are the remains of the city with very little information about it waiting to be investigated.  Due to its religious importance, this precious place from ancient times deserves worldwide recognition which may belong not only to national but also to the world heritage. Amazing findings have been discovered by the local university of Adnan Menderes for the last 2 years.

3. The ancient city of Orthosia, located in the village of Donduran in Aydin, is also waiting its turn to come to light.  Very little information can be found about the Orthosia. One thing is certain, Orthosia was the ancient town of Caria Civilization. Only a few number of remains can be seen outside the earth. No one knows what can be found if you dig deep into the earth.

4. It appears that there are so many historical artifacts in Aydin Province such as ruins, inscriptions, pictures that have not been explored yet. We could only bring to light the writings on the walls in caves and rocks in Beshparmak(Latmos) Mountains discovered by Dr. Anneliese Peschlow. Actually, Latmos is a showcase of millenial history of ancient civilization. No one could have imagined that there are 8,000-year-old BC cave paintings on the rocks in LATMOS  forest in the district of Kocharli in Aydin Province. We found out this hidden treasure and we wanted primarily our local community and later on the whole world to see and protect these mysterious rocks.

To sum up, first, we hope we will make the first connection with the newly discovered ancients by creating an awareness in our community. Second, we expect the unknown wealth of ancient times will be no longer unknown. Consequently, we will feel proud to preserve and pass on the ancient values to the next generation.

AYDIN

Sizi sımsıcak iklimiyle ve sımsıcak insanlarıyla karşılayan bir şehir Aydın. Herodot bu şehir için : “ Gökyüzünün altındaki en harika yer ve yeryüzündeki en güzel iklim.” der. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi de :  “ Dağlarından yağ, ovalarından bal akar.” diyerek över Aydın’ı.

Temiz ve berrak sahilleriyle sıcak iklimiyle çok fazla turist alan bir bölge olan Aydın, tarihin açık hava alanıdır adeta. En eski çağlardan beri pek çok medeniyetin gelip geçtiği bu güzel şehirde her bir medeniyetin soluğunu hissedersiniz. Kimler geçmemiş ki: Lidya, Pers, İskender, Bergama Krallığı, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Aydınoğulları Beyliği, Osmanlılar…

Aydın’da dünyaca bilinen Afrodisas, Alabanda, Alinda, Apollon Tapınağı,  Milet, Nysa, Priene, Tralleis, Magnesia antik kentleri vardır ki Uygarlıklar Vadisi Aydın’da, Peschlow tarafından Beşparmak Dağları’nda keşfedilen kaya resimleri Aydın’ın on bin yıllık tarihinin olduğunu bize gösterir. Bu bilgiler ışığında Aydın İlinin çok az tanınır oluşu doğrusu oldukça üzücüdür.

Biz Batı Medeniyeti ile Doğu medeniyetlerinin buluştuğu bu eşsiz şehrin çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen Aydın’ın en ücra köşelerinde gizemlerinin çözülmesini bekleyen üç  kalıntı ve  kaya resimlerinin  peşine düştük. Öyle ki kalıntılardan birinin adı belirlenip tarihe not düşülmemişti. Biz bu çalışmamız boyunca sadece hangi kalıntıdan bahsettiğimizin anlaşılması amacıyla kalıntımıza geçici bir ad verdik: Madran Baba Dağı Kalıntıları (MBDK) Kalıntılar,  Madran Baba Dağı’nın eteğinde bulunduğundan bu adı aldı. 

Arkaik döneme kadar giden Çine İlçesi  Deliktaş mevkiinde bulunan GERGA da hakkında çok az bilgi bulunan ve araştırılmayı bekleyen kent kalıntılarıdır. Dünya mirasının bu değerli  eserleri tanınmayı hak etmektedir.

Aydın’ın Donduran köyünde bulunan ORTHOSİA antik kenti de gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Toprağının altında bekleyen nice tarihi şehirler var Aydın’da. Yerel halk tarafından bile fark edilmeyen Aydın ilinin tanınması için başlattığımız bu proje umarız bizi hedefimize ulaştırır. Biz bir farkındalık oluşturarak gözlerden uzak kalmış unutulup gitmiş antik değerlerimizi gelecek kuşaklara teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız.   

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bulunan LATMOS ormanlarındaki kayalar üzerinde 8000 yıllık resimler vardır. Bu saklı hazineye ulaştık ve tüm Aydın halkının ve hatta tüm dünyanın bu gizemli kayaları görmesini,  korumasını istedik.

Varlığı henüz tespit edilmemiş o kadar çok kalıntı, yazıt, resim;  tarihi eser var ki Aydın İlinde, biz bunlardan sadece iki kalıntı bir mağaranın yazılarına projeksiyon tuttuk. Kadim zamanlardan kalan nice mağara yazıları engin bir sabırla bizleri bekliyor. Her buluş karanlık tarihi aydınlatan bir meşale olacak.

Home